De Staat van de Leraar

lerarenredactie | bijgewerkt op 06 maart 2017

Sinds 2015 verschijnt tegelijkertijd met de Staat van het Onderwijs en de Staat van de Leerling, uitgegeven door de Onderwijsinspectie, ook het rapport de Staat van de Leraar.
De kwaliteit van de leraar is immers de doorslaggevende factor voor de kwaliteit van het onderwijs!

Elk jaar steekt een groep leraren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs de koppen bij elkaar om onderzoek en literatuurstudie te doen naar een relevant, zelf gekozen, thema. Het rapport dat hieruit volgt levert relevante informatie op voor bestuurders en beleidsmakers op alle niveaus in het onderwijsveld. Daarnaast is het wellicht interessant voor ouders en leerlingen. Maar het belangrijkste doel van de Staat van de Leraar is bovenal  om leraren uit te nodigen het gesprek aan te gaan binnen de beroepsgroep zelf: het is een rapport van, voor en door leraren.

In de rapporten kijkt de groep leraren naar waar de leraar nu zelf staat. Welke opvattingen hebben leraren over het beroep en welke zeggenschap hebben ze nodig om dat goed uit te kunnen oefenen? Wat hebben leraren nodig om hun leerlingen het nodige mee te geven? Hoe staat het met de professionele ruimte?

Rapporten

* 2015
De centrale vraag in 2015 luidde: ‘Hoe ervaren leraren anno 2015 hun werk en hoe past die ervaring bij alle nieuwe en oude verwachtingen die aan dat werk gesteld worden?’ Voelt de leraar zich voldoende bekwaam, maar ook materieel en immaterieel toe- en uitgerust om vorm te geven aan de moderne professionaliteit die van de leraar wordt verwacht?

Bekijk het rapport de Staat van de Leraar 2015.

* 2016
In 2016 keek de groep leraren naar de professionalisering van leraren. Hoe is het daarmee gesteld?

Bekijk het rapport de Staat van de Leraar 2016.

* 2017

In deze Staat van de Leraar ligt de focus op de professionele ruimte van de leraar in de school en zijn vermogen om in relatie daarmee te handelen. De hoofdvraag is: wat is er nodig om de professionele ruimte die leraren al dan niet ervaren een impuls te geven?

Bekijk het rapport de Staat van de Leraar 2017.

* 2018
Dit jaar richt het onderzoek van de groep leraren zich op het werkplezier en welzijn van leraren, maar ook op ervaren werkdruk, burn-out klachten en mogelijke angsten van leraren. Ze gebruiken hiervoor onder andere het theoretisch raamwerk van een Duits onderzoek van Frenzel (2016). Zij onderzocht diverse emoties van leerkrachten en heeft hiervoor een vragenlijst ontwikkeld.

Bekijk het rapport de Staat van de Leraar 2018.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.