Wat is de Staat van de Leraar?
praktijk
po vo mbo so

Wat is de Staat van de Leraar?

Elk jaar steekt een groep leraren uit het po, vo en mbo de koppen bij elkaar om onderzoek te doen naar een relevant, zelfgekozen thema. Dit onderzoek levert relevante informatie op die beschreven wordt in het rapport de Staat van de Leraar. Het is een rapport van, voor en door leraren en nodigt leraren uit het gesprek aan te gaan binnen de beroepsgroep zelf. Het rapport de Staat van de Leraar verschijnt tegelijkertijd met de het rapport de Staat van het Onderwijs. 

  • Deze video kan worden embed

In de rapporten kijkt de groep leraren naar waar de leraar nu zelf staat. Welke opvattingen hebben leraren over het beroep en welke zeggenschap hebben ze nodig om dat goed uit te kunnen oefenen? Wat hebben leraren nodig om hun leerlingen het nodige mee te geven? Hoe staat het met de professionele ruimte? Het rapport biedt ook informatie voor bestuurders en beleidsmakers op alle niveaus in het onderwijsveld. Daarnaast is het wellicht interessant voor ouders en leerlingen. 

Op welke vragen geeft de Staat van de Leraar antwoord?

  • De Staat van de Leraar 2015

De centrale vraag in 2015 luidde: ‘Hoe ervaren leraren anno 2015 hun werk en hoe past die ervaring bij alle nieuwe en oude verwachtingen die aan dat werk gesteld worden?’ Voelt de leraar zich voldoende bekwaam, maar ook materieel en immaterieel toe- en uitgerust om vorm te geven aan de moderne professionaliteit die van de leraar wordt verwacht?

Bekijk het rapport de Staat van de Leraar 2015.

  • De Staat van de Leraar 2016 

In 2016 keek de groep leraren naar de professionalisering van leraren. Hoe is het daarmee gesteld?

Bekijk het rapport de Staat van de Leraar 2016.

  • De Staat van de Leraar 2017

In deze Staat van de Leraar ligt de focus op de professionele ruimte van de leraar in de school en zijn vermogen om in relatie daarmee te handelen. De hoofdvraag is: wat is er nodig om de professionele ruimte die leraren al dan niet ervaren een impuls te geven?

Bekijk het rapport de Staat van de Leraar 2017.

  • De Staat van de Leraar 2018

Dit jaar richt het onderzoek van de groep leraren zich op het werkplezier en welzijn van leraren, maar ook op ervaren werkdruk, burn-out klachten en mogelijke angsten van leraren. Ze gebruiken hiervoor onder andere het theoretisch raamwerk van een Duits onderzoek van Frenzel (2016). Zij onderzocht diverse emoties van leerkrachten en heeft hiervoor een vragenlijst ontwikkeld.

Bekijk het rapport de Staat van de Leraar 2018.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.