praktijk
po
vo
mbo
so

Dialoogtafel

  • Embedcode

De dialoogmethodiek is een gespreksvorm waarin de persoonlijke ervaringen van de deelnemers de input vormen. De methodiek is ontwikkeld door Nederland in Dialoog (in samenwerking met Brahma Kumaris Spirituele Academie) op basis van Appreciative Inquiry. Er is één centraal thema en samen met een getrainde gespreksleider worden er vier stappen doorlopen:

  1. Kennismaken
  2. Ervaringen uitwisselen
  3. Dromen
  4. Doen

De groep bereist gezamenlijk de vier stappen waarin iedere deelnemer individueel aan het woord komt. Door met meerdere mensen individuele ervaringen te delen ontstaan er verrassende gesprekken. Er ontplooit zich een veilige sfeer en de persoonlijke inbreng zorgt voor openheid in het gesprek. Op deze manier komen er verschillende invalshoeken aan het licht die men (in zichzelf of de ander) nog niet voorzien had. Er wordt in een Dialoog een beroep gedaan op het denken, voelen en handelen van de deelnemer(s).

De methodiek is op verschillende manieren toe te passen en gaat in wezen om een dialogische houding waarin gelijkwaardigheid de dragende waarden is. De dialoog methodiek, ervaring en bijbehorende dialogische vaardigheden zijn toepasbaar in de klas, op het schoolplein, binnen het team of aan de keukentafel.

Voordeel: open, eerlijk, persoonlijk, positieve doelformulering, helder construct, centraal thema

Nadeel: tijd, geen controle op persoonlijke inbreng, geen verwachting

Door: Jorus Rompa | initiatiefnemer onderwijscafé Tilburg 

Onderwerpen

Scholing


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.