praktijk
vo

Duits in alle leersituaties

  • Embedcode

Volgens het doeltaal-voertaalprincipe in het vreemdetalenonderwijs is de taal die geleerd wordt (doeltaal), tegelijkertijd de voertaal in de les. Dit betekent dat in de les Duits de leraar zo veel mogelijk Duits spreekt en de leerlingen ook. Ook in lessen waarbij leerlingen zelfstandig werken kan dit principe goed worden ingezet. De docent die als coach zijn leerlingen begeleidt gebruikt de doeltaal bij het geven van individuele instructies en feedback. De leerlingen worden gestimuleerd om in hun contact met de docent, bijvoorbeeld bij het vragen om uitleg of om feedback, de doeltaal te gebruiken. De doeltaal wordt niet alleen in leersituaties als voertaal gebruikt. Ook bij sociale ‘small talk’ worden leerlingen met de doeltaal geconfronteerd.

Dit fragment is opgenomen tijdens een les Duits op Dalton Voorburg in een 4e klas havo en tijdens een les 5e klas vwo. De docent is Paul Goossen.

 

 

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Vreemde talen


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.