praktijk
po

Spelling met het IGDI-model

  • Embedcode

IGDI staat voor Interactief Gedifferentieerd model voor Directe Instructie en voegt nadrukkelijk de elementen ‘interactie’ en ‘differentiatie’ toe als vaste elementen in de dagelijkse instructie.

Spellingles

Wanneer op scholen de resultaten van het spellingonderwijs te wensen overlaten, kan het helpen om in de spellingles betere instructie te geven. Vaak bestaat een spellingles namelijk voornamelijk uit het maken van oefeningen en dat is niet voldoende.

De praktijk

In de video zien we hoe basisschool Reflector in Heerhugowaard het IGDI-model in de praktijk brengt. We volgen zowel een spellingles in groep 6-7 als in groep 1-2. In beide groepen kan het IGDI-model van groot nut zijn. Het team is enthousiast over het model omdat het de betrokkenheid van de leerlingen bij de instructie vergroot en de leerkrachtvaardigheden er door verbeterd worden. Vanuit het CPS licht Tseard Veenstra toe hoe het model ontwikkeld is en hoe het toegepast kan worden in de praktijk.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

InstructieTim | 22 november 2012

Vanuit het CPS ligt Tseard Veenstra toe hoe het model ontwikkeld is en hoe het toegepast kan worden in de praktijk. TOELIGTEN?

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.