Crowdsourcing: een onderzoek in opdracht

lerarenredactie | bijgewerkt op 15 december 2011

Geïnspireerd door het concept ‘crowdsourcing’ organiseerden docenten Nederlands Loth en Marlies voor de 5 vwo klas een onderzoek in opdracht. Bedrijven en andere belanghebbenden leverden uitdagingen en vraagstukken aan waar zij mee zaten.

De leerlingen kozen zelf een casus om mee aan de slag te gaan. Vervolgens voerden zij zelfstandig onderzoek uit en presenteerden individueel hun analyses en mogelijke oplossingen aan de opdrachtgever. Niet alleen konden leerlingen hierdoor hun autonomie ontwikkelen, ook was dit een grote stimulans om de vaardigheden die zij leren in het vak Nederlands echt toe te passen en foutloze brieven te schrijven en scherp opgebouwde presentaties te geven.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.