Literaire competenties

lerarenredactie | bijgewerkt op 23 februari 2011

Onderzoek
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de verschillen tussen leerlingen in leeshouding en leescompetentie in het begin van 4 havo/vwo heel groot kunnen zijn, en ook dat leraren moeilijk met deze verschillen om kunnen gaan. Het vakdidactisch repertoire van de leraar is te beperkt om maatwerk te leveren en verschillende groepen leerlingen uit te dagen.

Ontwikkeling
Belangrijk bij literatuuronderwijs is dat de leraar goed voor ogen heeft wat het niveau is van de leerling (concrete oriëntatiepunten), weet waar de leerling naar toe moet (doelen) en weet hoe de leerling daar kan komen (richtingaanwijzers).

Niveau bepalen
In deze video zie je hoe je als leraar het niveau van je leerling kan bepalen aan de hand van korte gesprekjes.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.