Leraar24 logo
Literaire competenties
praktijk
vo

Literaire competenties

  • Embedcode

Onderzoek

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de verschillen tussen leerlingen in leeshouding en leescompetentie in het begin van 4 havo/vwo heel groot kunnen zijn, en ook dat leraren moeilijk met deze verschillen om kunnen gaan. Het vakdidactisch repertoire van de leraar is te beperkt om maatwerk te leveren en verschillende groepen leerlingen uit te dagen.

Ontwikkeling

Belangrijk bij literatuuronderwijs is dat de leraar goed voor ogen heeft wat het niveau is van de leerling (concrete oriëntatiepunten), weet waar de leerling naar toe moet (doelen) en weet hoe de leerling daar kan komen (richtingaanwijzers).

Niveau bepalen

In deze video zie je hoe je als leraar het niveau van je leerling kan bepalen aan de hand van korte gesprekjes.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie


Marjolein | 20 november 2011

Geweldig initiatief. Op de site www.lezenvoordelijst.nl kunnen leerlingen nu ook zélf hun niveau bepalen. Ik laat ze een kort verslag schrijven over hun eigen niveau en welk niveau ze bereikt willen hebben aan het eind van 5 havo. Ik heb 60 leerlingen, kost hooguit 1 lesuur!


ton van rijn | 27 februari 2011

ik zou graag willen weten hoeveel leerlingen deze mevrouw qua leesonderwijs in het totaal per week moet bedienen het ziet er allemachtig prachtig uit, maar ik kan me in mijn praktijk 4-5-6 vwo en 4(2x)-5 havo met in het totaal zo'n 150 leerlingen er erg weinig bij voorstellen, ZELFS wanneer ik ALLE uren per week er illegaal aan zou besteden... met vriendelijke groet ton van rijn nb: grappig toeval, zowel van eline vere als van de kelner en de levenden (de eerste 2 genmoemde titels)heb ik een toneelbewerking gemaakt en uitgevoerd, dat dan weer wel...


Marijke Westerman | 23 februari 2011

De persoonlijke betrokkenheid van de docent bij de lezende leerling is misschien wel de manier om leerlingen op hun niveau met plezier aan het lezen te krijgen en te houden. Een prima initiatief. Ik kijk uit naar de niveaus voor het VMBO.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen