Rijke rekenproblemen laten je rekenen in een context en op eigen niveau

lerarenredactie | bijgewerkt op 09 april 2010

Om leerlingen te laten nadenken over hun aanpak van rekensommen kan een leraar gebruik maken van rijke rekenproblemen. Dit zijn problemen die je op verschillende manieren kunt oplossen en waarbij de leerlingen al hun kennis en vaardigheden kunnen inzetten om tot een oplossing te komen.

Carm Barten gaat aan de slag met een rijk rekenprobleem. Hij is leraar van groep 5-6 bij OBS De Uilenspiegel in Boekel. Barten laat de leerlingen in groepjes uitrekenen wat het kost om alle ramen van de school te laten lappen. Uiteindelijk bespreekt hij met de hele klas de verschillende uitkomsten.

Op eigen niveau aan de slag met een rijk rekenprobleem

Elke leerling kan op eigen niveau met een rijk rekenprobleem aan de slag. De één gaat heel informeel te werk met uitgebreide oplossingsmanieren en komt wellicht niet tot een eindresultaat. Maar op de weg ernaar toe leert hij, ontdekt hij en ziet hij wat hij leren kan. Zeker als er mogelijkheden zijn om met en van anderen te leren. Ook de slimmere rekenaar, die al snel de essentie van het probleem ziet, leert: hij moet formuleren hoe hij te werk gaat, aangeven of een oplossing altijd op deze manier past en voor hem uitdagende extra vragen te lijf gaan.

Tips voor de leraar bij rijke rekenproblemen

  • Maak groepjes waarin het rekenniveau van de leerlingen ongeveer gelijk is. Zo geef je iedere leerling de ruimte voor eigen inbreng.
  • Probeer niet meteen een oplossing te bieden. Geef handvatten om leerlingen betrokken en gemotiveerd te houden.

Wil je nog meer weten over rekenproblemen? Bekijk dan ook deze publicatie over hardnekkige rekenproblemen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.