Duits: presentaties bovenbouw

lerarenredactie | bijgewerkt op 06 januari 2012

In dit fragment geven leerlingen uit vwo 5 een presentatie ter voorbereiding op een studiereis naar Berlijn. In tweetallen hebben ze verschillende onderwerpen onderzocht en voorbereid. De leraar maakt tijdens de presentaties aantekeningen voor feedback.

Volgens het doeltaal-voertaalprincipe in het vreemdetalenonderwijs is de taal die geleerd wordt (doeltaal), tegelijkertijd de voertaal in de les. Dit betekent dat in de les Duits de leraar zo veel mogelijk Duits spreekt en de leerlingen ook. Dat geldt ook voor het geven van presentaties. Ter ondersteuning mogen de leerlingen een spiekbrief gebruiken, ze worden echter gestimuleerd om zo vrij mogelijk te spreken. Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van de doeltaal door leerlingen is een veilig klimaat in de les, waarbij leerlingen niet bang zijn om fouten te maken.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.