Rekenbingo

lerarenredactie | bijgewerkt op 29 juni 2011

Basisschool ’t Palet in Den Bosch doet een sommendictee in de vorm van een rekenbingo. In deze video worden getalkaartjes gebruikt voor de bingo, wat een attractieve en eenvoudige rekenles oplevert.

Getalkaartjes
De getalkaartjes zijn geproduceerd door Parwo (Passend Reken- en Wiskunde onderwijs). Parwo ontwikkelde deze ‘getalkaartjes tot 20’ om de reguliere rekenlessen te verrijken. Dankzij de kaartjes kan de leraar dynamische oefeningen aanbieden  die hem weinig voorbereiding kost of nakijkwerk oplevert. De leerling wordt actief betrokken bij de les, is gemotiveerd en wordt uitgedaagd om zich wiskundig te ontwikkelen.

Bekijk ook andere video’s lessen waarbij getalkaartjes worden gebruikt: Structuur aanbrengen in de telrij en Op zoek naar cijfers met getalkaartjes.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.