Leraar24 logo
Breinbewust onderwijs
praktijk
po
vo
mbo
so

Breinbewust onderwijs

Kees Vreugdenhil specialiseerde zich als lector in de relatie tussen hersenontwikkeling en leren. Hij geeft lezingen en workshops over breinbewust onderwijs. In deze video geeft hij informatie over en tips voor breinbewust, goed en uitdagend onderwijs. Hij legt uit hoe het kinderbrein zich ontwikkelt en hoe je als leraar hier rekening mee kunt houden in het leerproces.

  • Embedcode

Met meer kennis over het brein krijg je een beter inzicht in het leren en het gedrag van kinderen en jongeren. Hoe kan het onderwijs deze breinkennis inzetten? Je leest het in dit artikel.

Thema

Leermiddelen

Onderwerpen

Lesmethoden


Wouter Camps | 13 januari 2014

Interessante voordracht. Mooi om de overeenkomsten te zien met de breinprincipes en praktische werkwijzen uit Krachtig Onderwijzen, Bazalt Beter leren door versterking van het vakmanschap van de leraar, daar gaat het om!


Wilga Janssen | 27 mei 2013

Ik kende deze site niet, werk als trainer en coach met volwassenen. De tips van Kees zijn net zo bruikbaar voor het laten leren van (jong) volwassenen als voor kinderen. Ga de andere video's ook eens bekijken.


Edith van Middelkoop | 23 mei 2013

Net de video gezien. Ik ben het zo eens met wat Kees Vreugdehil hier neerzet. Zelf ben ik lange tijd in basisonderwijs werkzaam geweest. Ik herken heel veel. Ik wil er graag iets aan toevoegen: de volwassenwereld. Nadat ik als leidinggevende in het management ( buiten het onderwijs) ging werken, merkte ik, dat er eigenlijk geen verschil is tussen de kinder- en volwassenwereld. Ik bedoel, ieder heeft het recht op (blijvende) stimulans, aansporing, mogelijkheid om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen en die ook te gebruiken. En dan ook op ieders eigen niveau. Allemaal hebben we behoefte aan schouderklopjes en constructieve kritiek. En mijn ervaring is dus, dat het niet uit maakt welke leeftijd je hebt. Waarom schrijf ik dit? Mijn conclusie is, dat datgene wat Kees Vreugdehil hier weergeeft, net zo geldt voor de volwassenwereld!

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen