Onderwijsteams: domeinen en leertaken

lerarenredactie | bijgewerkt op 11 december 2014

Onderwijsteams bestaan idealiter uit een mix van leraren en onderwijsondersteuners die samen meerdere vakken, vakoverstijgend kunnen aanbieden. Het werken met ‘team teaching’ – samen met onderwijsondersteuners – vraagt om een open, collegiale houding en doet een sterk beroep op de vaardigheden samenwerken, delegeren, verantwoording nemen en geven.
Bij Onderwijsteams wordt er geanticipeerd op het toekomstige lerarentekort terwijl de kwaliteit van het onderwijs erop vooruit gaat.

In Steenbergen kampte ’t R@velijn met ernstige krimp en moest de school bijna sluiten. Dit is aanleiding geweest om mee te doen met het Onderwijsteams Experiment van InnovatieImpuls Onderwijs. Sindsdien werken docenten en onderwijsassistenten nauw samen in teams en is men blij met het delen van de verantwoordelijkheid. Docenten hebben meer tijd en aandacht voor de individuele leerling en de onderwijsassistenten fungeren als baken van rust.

Er wordt gewerkt in domeinen. De clusterontwikkelaar is samen met de leraren verantwoordelijk voor de leertaken. De inzet van digitale middelen is onontbeerlijk (tablets voor de leerlingen). Door het creatief inzetten van ICT kunnen leerlingen efficiënt aan de slag, begeleid door een onderwijsassistent terwijl de leraar leerlingen aandacht geeft die zij nodig hebben, waarbij een beroep wordt gedaan op zijn vakspecifieke en pedagogisch/didactische kennis en ervaring.

Links

IIO-site Onderwijsteams
Site met veel verwijzingen nuttig om Onderwijsteams op te starten.
Spinnenweb Onderwijsteams
Een tool waarmee scholen hun huidige en gewenste positie kunnen bepalen mbt het concept Onderwijsteams.
Overzichtsmatrix Onderwijsteams
Zes uitgangspunten (kenmerken) en vijf niveaus bij Onderwijsteams.
Voorbeeld Het Goese Lyceum
Hoe heeft Het Goese Lyceum het invoeren van Onderwijsteams aangepakt.
InnovatieImpuls Onderwijs
Alle informatie over IIO verzameld.

bijlagen

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.