praktijk
vo

Kwaliteit van leermiddelen

Steeds meer leraren maken zelf leermiddelen. Hoe zorg je er nu voor dat die materialen voldoen aan de kwaliteitseisen, met andere woorden: hoe vind en/of maak je lesmateriaal dat aanzet tot leren?

  • Embedcode

In deze video zoomen we in op de aspecten: schermopbouw, presentatie en redactionele richtlijnen. Waar moet je als leraar op letten bij het ontwikkelen of arrangeren van lesmaterialen?

Voor het schrijven van webteksten gelden andere regels dan voor het schrijven op papier, de gemiddelde beeldschermlezer gaat anders om met beeldschermtekst dan met een gedrukte tekst. Webteksten moeten dus zeer goed gestructureerd zijn door het gebruik van een beperkt aantal alinea’s. De lezer moet daarbij direct zien waar de alinea over gaat. Gebruik geen beelden als ze niet nodig zijn. Als beelden functioneel zijn, voorzie ze dan van een onderschrift en plaats ze dicht bij de tekst.

Bij redactionele richtlijnen gaat het onder meer om schrijfstijl, tekststructuur, spelling en grammatica en de juiste afstemming op de doelgroep. Het staat slordig als er taal- en spelfouten in de tekst staan, zelfs al ziet een les er inhoudelijk goed uit.

Hoe zorg je ervoor dat je als leraar deze – en vele andere – richtlijnen met succes hanteert? Het CLU Expertisecentrum Leermiddelenontwikkeling heeft al ruim 20 jaar ervaring in het doen van onderzoek naar de kwaliteit van leermiddelen. Het CLU ondersteunt en begeleidt auteurs, docenten, uitgevers en organisaties die leermiddelen (laten) maken.

Thema

Leermiddelen

Onderwerpen

Leermateriaal


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.