praktijk
po
vo
mbo
so

Praktijkvoorbeeld professionele ruimte: mondelinge taalvaardigheid

Leraar24 portretteert leraren om te laten zien op welke wijze zij invulling kunnen geven aan hun professionele ruimte. Onder professionele ruimte verstaan we de ruimte die leraren krijgen om als professional hun vak uit te voeren. Professionele ruimte is de ruimte om je expertise in te zetten voor onderwijskwaliteit. Hierin gaat het om beslissen over onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en professionele ontwikkeling.

  • Embedcode

Deze video is een portret van Nico van der Woude, die vindt dat mondelinge taalvaardigheid veel meer aandacht verdient in het onderwijs. Hij heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een echte debater-expert en zet zich met hart en ziel in om het vak ‘forensics’ op de onderwijskaart te zetten.

Nico combineert zijn lesgevende taken met promotieonderzoek en bouwt daarmee verder aan de wetenschappelijke onderbouwing van zijn missie. Hoewel hij veel positieve reacties krijgt op zijn activiteiten en initiatieven, voelt hij zich soms niet gehoord en leunen de initiatieven teveel op hem alleen.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.