Praktijkvoorbeeld professionele ruimte: mondelinge taalvaardigheid

lerarenredactie | bijgewerkt op 27 februari 2014

Leraar24 portretteert leraren om te laten zien op welke wijze zij invulling kunnen geven aan hun professionele ruimte. Onder professionele ruimte verstaan we de ruimte die leraren krijgen om als professional hun vak uit te voeren. Professionele ruimte is de ruimte om je expertise in te zetten voor onderwijskwaliteit. Hierin gaat het om beslissen over onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en professionele ontwikkeling.

Deze video is een portret van Nico van der Woude, die vindt dat mondelinge taalvaardigheid veel meer aandacht verdient in het onderwijs. Hij heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een echte debater-expert en zet zich met hart en ziel in om het vak ‘forensics’ op de onderwijskaart te zetten.

Nico combineert zijn lesgevende taken met promotieonderzoek en bouwt daarmee verder aan de wetenschappelijke onderbouwing van zijn missie. Hoewel hij veel positieve reacties krijgt op zijn activiteiten en initiatieven, voelt hij zich soms niet gehoord en leunen de initiatieven teveel op hem alleen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.