LOF-initiatief: Talentontwikkeling

lerarenredactie | bijgewerkt op 24 maart 2016

De leraar is de centrale spil en de creatieve architect van het onderwijsproces, in de klas en op de school. Het LerarenOntwikkelFonds wil de positie van leraren versterken en stimuleert het denken onder leraren over hun eigen professionalisering en de ontwikkeling van het onderwijs.
Leraren worden door het LOF in staat gesteld op eigen eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen, het verbeteren van het onderwijs en het versterken van de beroepsgroep.

LOF-initiatief Talenten
Dineke Bakker heeft een subsidie en krijgt begeleiding van het LOF. Ze vertelt wat dit voor haar betekent en hoe zij haar initiatief: Een schitterende leerkracht laat een kind stralen, over de erkenning en het versterken van talenten bij leraren en leerlingen, vorm geeft.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.