Praktische tips om samenwerkend leren goed toe te passen in de les

lerarenredactie | bijgewerkt op 02 maart 2011

Leerlingen op de basisschool leren effectief van samenwerkend leren, maar alleen als de leraar het heel precies inzet. Leerlingen ontwikkeling bovendien hun sociale en communicatieve vaardigheden. En als zij in een groepje aan het werk zijn, heeft de leraar zijn handen vrij om gericht andere leerlingen te helpen.

De belangrijkste tip voor leraren is om samenwerkend leren consequent, systematisch en doelgericht toe te passen. Geef goed gestructureerde opdrachten, maar laat leerlingen niet permanent samenwerken. Er moet immers voldoende tijd overblijven om vaardigheden en methoden zelfstandig te oefenen. Samenwerkend leren is het meest succesvol als de groepen niet al te groot zijn (2 tot 4 leerlingen). Bovendien is het belangrijk ervoor te zorgen dat de groepjes heterogeen zijn samengesteld.

Vijf kenmerken van samenwerkend leren bepalen het succes

  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid: groepsleden ervaren dat zij elkaar nodig hebben om de opdracht te vervullen. Samenwerken maakt dat het beter gaat.
  • Individuele aanspreekbaarheid en groepsverantwoordelijkheid: de groepsleden zijn aanspreekbaar op hun persoonlijke bijdrage in de groep en op de gemeenschappelijke uitkomst.
  • Directe ondersteunende interactie: tijdens de samenwerkingsopdrachten moedigen de groepsleden elkaar aan, ondersteunen zij elkaar en communiceren ze op directe wijze met elkaar.
  • Sociale en groepsvaardigheden: bij samenwerkend leren moeten individuën interpersoonlijke vaardigheden en vaardigheden in het werken in een kleine groep bezitten en gemotiveerd worden deze te gebruiken.
  • Groepsevaluatie: samenwerkend leren wordt effectiever wanneer de groepsleden regelmatig hun eigen functioneren daarin bespreken.

In de video zien we hoe leraar Samira Chellah van basisschool Al Ihsaan samenwerkend leren effectief inzet.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.