praktijk
vo

Duits: leerling aan het woord

  • Embedcode

Volgens het doeltaal-voertaalprincipe in het vreemdetalenonderwijs is de taal die geleerd wordt (doeltaal), tegelijkertijd de voertaal in de les. Dit betekent dat in de les Duits de leraar zo veel mogelijk Duits spreekt en de leerlingen ook. Het consequente gebruik van de doeltaal als voertaal door de docent is een cruciale voorwaarde om ook leerlingen te stimuleren de doeltaal als voertaal te gebruiken. De leerling wordt immers geconfronteerd met de doeltaal in instructies, feedback, materiaal en social talk waardoor het schakelen naar de doeltaal ook voor de leerling makkelijker wordt. Het helpt de leerlingen om een ‘knop’ om te zetten. Maar naast het zelf hanteren van de doeltaal als voertaal kan de docent het gebruik van de doeltaal door de leerling ook op andere manieren bevorderen. Een gesprek in de doeltaal in een één-op-één situatie is bijvoorbeeld al minder eng dan in een klassikale lessituatie. Verder is het van cruciaal belang dat de docent voor een veilig klimaat in de klas zorgt. Leerlingen mogen fouten maken en vragen stellen.

Dit fragment is opgenomen tijdens een les Duits op Dalton Voorburg in een vierde klas havo en tijdens een les vijfde klas vwo. De docent is Paul Goossen.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Vreemde talen


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.