Onderzoek naar professionele ruimte

lerarenredactie | bijgewerkt op 30 juni 2010

Een school volop in beweging: leraren die bewust werk maken van een carrière voor de klas, professionalisering als een kans zien en zich volop inzetten voor kwaliteitsverbetering en innovatie. Een droombeeld? Niet helemaal. Er zijn scholen die dit beeld sterk naderen. Vanwaar zoveel betrokkenheid en bevlogenheid? Hoe maken schoolleiders en leraren samen hun ambities waar?

Els Mulder heeft in het kader van haar Masteropleiding Educational Management (NSO) onderzoek gedaan naar good practices op het gebied van professionalisering van leraren in het VO tot teacher leaders en naar de manieren waarop leidinggevenden deze ontwikkelingen stimuleren. Zij heeft een film gemaakt waarin good practices in beeld worden gebracht en waarin leraren en schoolleiders op inspirerende wijze vertellen hoe in hun school zoveel beweging tot stand is gekomen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.