praktijk
po

Cultuurcoördinator op een kleine school

  • Embedcode

Anne Fleuren is interne cultuurcoördinator (ICC-er) op katholieke basisschool Heilig Hart in Hernen, een kleine school met 110 leerlingen. Een interne cultuurcoördinator maakt de school bewust van de waarde van cultuureducatie en zorgt dat het een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Maar wat is de meerwaarde van cultuureducatie? En hoe geeft je dit vorm op een kleine school?

Ondersteuning

Anne Fleuren kan, evenals collega’s van andere scholen in de buurt, een beroep doen op een bovenschoolse cultuurcoördinator. Die bundelt alle vragen die er leven,  biedt ondersteuning bij het schrijven van beleidsstukken en zorgt dat de vraag van de scholen zo goed mogelijk bij het aanbod aansluit. In deze video brengt groep 5/6 van Anne Fleuren een bezoek aan kasteel Hernen.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Kunst & cultuur


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.