Tien tips voor de begeleiding van startende leraren met het inductieprogramma ‘De Gelukkige Klas’

lerarenredactie | bijgewerkt op 12 mei 2016

Als startende leerkracht zit je met veel vragen. Vaak kun je bij je collega’s terecht, maar het is ook fijn om je ervaringen te delen met andere starters. Steeds meer scholen gebruiken een inductieprogramma om startende leraren te begeleiden in hun eerste jaren voor de klas.

Een inductieprogramma is een formeel geregeld begeleidingsprogramma vanuit de school met als doel beginnende docenten te helpen zich te ontwikkelen tot professionals en ze voor te bereiden op levenslang leren.

Lucas Onderwijs biedt startende leraren begeleiding met het inductieprogramma De Gelukkige Klas. Tijdens de bijeenkomsten gaan ze aan de slag met vraagstukken die zij in de praktijk tegen kunnen komen. Hun eigen leerproces met eigen leervragen staat hierbij centraal. Bij elke bijeenkomst is er een gastspreker vanuit de praktijk aanwezig. In deze video wordt door de gastspreker een workshop gegeven waarmee de drempel om met kunst aan de slag te gaan wordt verlaagd. Het werken met kunst wordt benaderd vanuit de 21ste eeuwse competenties. Ook leren deelnemers wat er aan cultureel aanbod in de stad te vinden is.

Het inductieprogramma van Lucas Onderwijs is gebaseerd op 10 pijlers.

  1. De schoolleider als sleutelfiguur: De schoolleider speelt een grote rol in het succes van het inductieprogramma. Bouw samen met schoolleiders aan het inductieprogramma. Zij hebben immers het beste zicht op de ontwikkeling van hun starters.
  2. Het leren gebeurt op de school: De startende leerkracht leert dagelijks in zijn klas van zijn leerlingen en van zijn collega’s. Creëer momenten om de starter zijn verhaal te laten vertellen, luister goed en voorzie hem van positieve en opbouwende feedback.
  3. Een goede coach is het halve werk: Zorg in de school voor een goed opgeleide coach die tijd heeft om de starter goed te begeleiden in en buiten de klas.
  4. Koppel aan een maatje: Koppel de starter aan een ervaren leerkracht die hem wegwijs maakt in de school, meeneemt in de schoolregels, meekijkt met de planning en het eerste aanspreekpunt is.
  5. Het leren gebeurt bovenschools: Organiseer bijeenkomsten bovenschools waar starters in een veilige setting ervaringen met elkaar kunnen delen. Zet hierbij de expertise van ervaren leraren in en besteedt veel aandacht aan onderwerpen die morgen al toepasbaar zijn in de klas.
  6. Deelnemers bepalen het programma: Laat starters zelf ontwikkelpunten en leervragen bepalen en maak ze eigenaar van het programma. Zij weten zelf het beste wat ze willen leren.
  7. Feest van herkenning: Geef veel ruimte aan het delen van ervaringen. Het is een opluchting om te ervaren dat jij niet de enige bent bij wie het af en toe eens tegen zit en dat je gezamenlijk oplossingen kan bedenken.
  8. Kijkje in de keuken: Organiseer bijeenkomsten op scholen en laat de starters rondsnuffelen in deze rijke leeromgevingen.
  9. Erken de inspanning: Geef starters na afloop van het inductieprogramma een certificaat met geïnvesteerde uren. Zo wordt inzichtelijk dat ze hebben gewerkt aan hun professionalisering en het is handig voor het lerarenregister.
  10. Geef het elan: Zorg dat de starters zichtbaar zijn en zich welkom voelen. Zorg voor aanwezigheid van bestuur en schoolleiders bij de aftrap en het uitreiken van de certificaten.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.