Leraar24 logo
Tien tips voor de begeleiding van startende leraren
praktijk
po
vo

Tien tips voor de begeleiding van startende leraren

Als startende leraar zit je met veel vragen. Vaak kun je bij je collega’s terecht, maar het is ook fijn om je ervaringen te delen met andere starters. Steeds meer scholen gebruiken een inductieprogramma om startende leraren te begeleiden in hun eerste jaren voor de klas. Lucas Onderwijs in Den Haag biedt startende leraren begeleiding met het inductieprogramma De Gelukkige Klas.

  • Embedcode

Een inductieprogramma is een formeel geregeld begeleidingsprogramma vanuit de school met als doel startende leraren te helpen zich te ontwikkelen tot professionals en ze voor te bereiden op een levenlang leren. Met het inductieprogramma De Gelukkige Klas delen startende leraren hun ervaringen met andere beginners. 

Bijeenkomsten voor startende leraren

Tijdens de bijeenkomsten van Lucas Onderwijs gaan de leraren aan de slag met vraagstukken die zij in de praktijk tegenkomen. Hun eigen leervragen staan hierbij steeds centraal.
Bij elke bijeenkomst is er ook een gastspreker vanuit de praktijk aanwezig die een workshop geeft over bijvoorbeeld oudergesprekken, gedragsproblemen of timemanagement. In de video zie je een workshop kunsteducatie, waarin leraren leren om kunst aan 21e-eeuwse vaardigheden te koppelen. 

De tien pijlers van De Gelukkige Klas

Het inductieprogramma van Lucas Onderwijs is gebaseerd op tien pijlers. Wil je ook een inductieprogramma starten, haal dan inspiratie uit deze tien pijlers. 

1. De schoolleider is een sleutelfiguur

De schoolleider speelt een grote rol in het succes van het inductieprogramma. Bouw samen met schoolleiders aan het inductieprogramma. Zij hebben het beste zicht op de ontwikkeling van hun startende leraren.

2. Het leren gebeurt op de school

De startende leraar leert dagelijks in zijn klas van zijn leerlingen en collega’s. Creëer momenten op school om de starter zijn verhaal te laten vertellen, luister goed en voorzie hem van positieve en opbouwende feedback.

3. Een goede coach is het halve werk

Zorg in de school voor een goed opgeleide coach die tijd heeft om de starter te begeleiden in en buiten de klas.

4. Koppel een startende leraar aan een maatje

Koppel de starter aan een ervaren leraar die hem wegwijs maakt in de school, de schoolregels uitlegt, meekijkt met de planning en het eerste aanspreekpunt is.

5. Laat startende leraren elkaar bovenschools ontmoeten

Organiseer bijeenkomsten bovenschools waar startende leraren in een veilige setting elkaar kunnen ontmoeten. Zet hierbij de expertise van ervaren leraren in en besteed veel aandacht aan onderwerpen die direct toepasbaar zijn in de klas.

6. Laat de deelnemers het programma medebepalen

Laat starters zelf ontwikkelpunten en leervragen bepalen en maak ze eigenaar van het inductieprogramma. Zij weten zelf het beste wat ze willen leren.

7. Zorg voor een feest van herkenning

Geef veel ruimte aan het delen van ervaringen. Het is een opluchting om te ervaren dat jij niet de enige bent bij wie het af en toe eens tegen zit en dat je gezamenlijk oplossingen kan bedenken.

8. Kijkje in de keuken

Organiseer bijeenkomsten op diverse scholen en laat startende leraren inspiratie opdoen in deze rijke leeromgevingen.

9. Erken de inspanning

Geef starters na afloop van het inductieprogramma een certificaat met geïnvesteerde uren. Zo wordt inzichtelijk dat ze hebben gewerkt aan hun professionalisering en het is handig voor het lerarenregister.

10. Geef het inductieprogramma elan

Zorg dat de startende leraren zichtbaar zijn en zich welkom voelen. Zorg voor aanwezigheid van bestuur en schoolleiders bij de aftrap en het uitreiken van de certificaten.

Meer weten over de begeleiding van startende leraren?

Onderwerpen

Startende leraar

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen