Verrijking voor hoogbegaafde leerlingen

lerarenredactie | bijgewerkt op 15 maart 2012

OBS De Walsprong heeft een verrijkingstraject voor hoogbegaafde leerlingen. Hierbij wordt uitgegaan van de Big Picture Learning filosofie.

Big Picture Learning gaat uit van het ‘one kid at a time’-principe en bouwt het onderwijs op rondom de individuele leerling vanuit Relatie, Relevantie en herhaalbaar Resultaat. Dat doen ze door te starten bij de passie en interesse van de leerling en dit het centrale punt van het persoonlijk curriculum te maken. Ze doen het ook door de leerling te laten leren in de echte wereld buiten de school met projecten (de resultaten moeten ook betekenis hebben voor die organisatie) en uitdagingen.

De Walsprong biedt leerlingen die meedoen in dit traject een persoonlijk leerplan. De kinderen werken met een eigen leervraag (passie) een persoonlijk leerplan uit, in het echte leven (stage of interview), met ouderbetrokkenheid. De leerkracht begeleidt de groep op een coachende manier.

Door deze aanpak hebben (hoog)begaafde leerlingen meer uitdaging en werken zij samen met gelijkdenkenden. Dit verhoogt het begrip van en voor deze kinderen en verbetert het gehele onderwijs aan (hoog)begaafden in de school.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.