praktijk
po

Rekenen: grafieken en tabellen

  • Embedcode

Problemen met abstracte begrippen

Bij het rekenonderwijs zijn er bepaalde begrippen die voor veel leerlingen lastig zijn. Het gaat dan vooral om abstracte begrippen zoals negatieve getallen, inhoud, ruimtelijk inzicht en snelheid. Als je deze leerstof alleen vanuit het boek aanbiedt dan kunnen leerlingen zich er moeilijk iets bij voorstellen. Door middel van praktische opdrachten kun je getallenbegrip bevorderen.

Grafieken en tabellen

Het is belangrijk dat leerlingen al op de basisschool inzicht krijgen in grafieken en tabellen. Deze worden namelijk veelvuldig toegepast bij allerlei vakken in het voortgezet onderwijs.

Zelf onderzoek doen

Een goede werkvorm om leerlingen te laten kennis maken met grafieken en tabellen is door hen zelf onderzoek te laten doen. Groepjes leerlingen kunnen dan onderzoek uitvoeren in de school (en eventueel daarbuiten) naar een zelfgekozen onderwerp. Ze zetten alle gegevens in tabellen en grafieken. Uiteindelijk kunnen ze hun onderzoeksgegevens presenteren op een digitaal schoolbord.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskundeWil Oonk | 6 mei 2015

Een zeer uitnodigend en nuttig verhaal over onderzoeksgericht werken aan het onderwerp verbanden in de bovenbouw van de basisschool. Een tip voor opleiders om dit filmpje aan studenten te tonen, ook bijvoorbeeld als illustratie bij het hoofdstuk Verbanden (Rekenen-wiskunde in de praktijk-Kerninzichten, tweede druk, Noordhoff Uitgevers)

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.