praktijk
vo

Actief Historisch Denken: instructie

  • Embedcode

Vakdidactici en leraren geschiedenis hebben een reeks leeractiviteiten (werkvormen) ontwikkeld waarmee de leerling niet enkel zijn historische feitenkennis vergroot, maar tegelijkertijd deze kennis tegen een grotere achtergrond weet te houden en historische vaardigheden leert ontwikkelen. Deze leeractiviteiten worden Actief Historisch Denken genoemd.

Actief Historisch Denken wordt (in het kort) gekenmerkt door de volgende uitgangspunten:

  • Leerlingen (re)construeren de geschiedenis o.g.v. een vraag of probleem
  • Meerdere antwoorden zijn mogelijk, argumentatie en afweging daarvan staan centraal.
  • Historische voorkennis van leerlingen moet worden ingezet om tot antwoorden te komen.
  • Samenwerkend leren. Leerlingen werken in groepjes aan het oplossen van een probleem of beantwoorden van een vraag.
  • Het denkproces van de leerling is expliciet zichtbaar voor de leraar (brains on the table)
  • Niet enkel aandacht voor kennis maar ook voor vaardigheden en het proces van historisch denken.
Thema

Curriculum

Onderwerpen

Mens & maatschappij


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.