praktijk
mbo

Ik, leraar mbo, ben trots op mijn vak!

Voorbeelden uit de praktijk over het lerarenregister. Deze keer mbo-docenten.

  • Embedcode

Mattijs van Mansfelt, Thea Nieuwenhuis en Marloes van der Meer, allen lid van de Lerarenkamer, vertellen hoe zij continu werken aan hun professionalisering en wat het voor hen als mbo-docent betekent om in het register voor bevoegde leraren te kunnen staan.

In de Lerarenkamer zijn de leraren verenigd die leraar van het jaar zijn of zijn geweest.

Wet Beroep Leraar

Leraren hebben professionele ruimte en handelingsvrijheid nodig om hun werk goed te kunnen doen. De Wet Beroep Leraar (Inclusief lerarenregister) regelt dat. Behalve verplichte registratie en professionalisering is ook de omschrijving van het beroep leraar en het recht van de leraar op professionele ruimte in de wet verankerd. Daar heeft de beroepsgroep jarenlang voor geijverd. Een belangrijke wet dus, omdat het de positie van leraren versterkt en leraren de noodzakelijke zeggenschap geeft over hun werk. Rechten en plichten zijn daarmee in balans.

Aanmelden bij het nieuwe lerarenregister kan sinds 1 augustus 2018.

Onderwerpen

Leren van elkaar


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.