Leraar24 logo
Interscolaire visitatie
praktijk
po
vo
mbo
so

Interscolaire visitatie

  • Embedcode

Deze video maakt deel uit van een serie inspirerende video’s waarin leraren en lerarenteams laten zien hoe ze vormgeven aan de eigen professionele ruimte. De video gaat over interscholaire onderlinge visitatie (peer review).

Verschillende scholen werken samen om leraren verder te helpen in hun professionaliteit: het Cals College in Nieuwegein en IJsselstein, De Breul in Zeist, Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven, het Niftarlake College in Maarssen, de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven en het College de Heemlanden in Houten.

Bij iedere school zijn zes vrijwilligers aangesteld die bereid waren om als visitator op te treden. Dit zijn zowel leraren als schoolleiders. Twee oud-inspecteurs hebben de scholing verzorgd die gericht was op het observeren en scoren van lessen. Het gaat om de kwaliteit van de gegeven lessen. Er is ruimte gemaakt in de roosters, zodat leraren 5x per jaar bij elkaar in de klas kunnen kijken en van elkaar kunnen leren. Daarbij maken ze gebruik van onderstaand lesobservatieformulier.

Onderwerpen

Leren van elkaar

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Lesobservatieformulier visitatieproject
Lesobservatieformulier visitatieproject

Leraar24 is een samenwerking tussen