praktijk
so

Special Heroes

  • Embedcode

Voor cluster 4-leerlingen is het lidmaatschap van een sportvereniging niet altijd vanzelfsprekend. Wat houdt deze kinderen tegen? Vaak ligt de barrière bij de sportverenigingen, waar coaches en begeleiders niet goed weten hoe ze met deze kinderen om moeten gaan. ‘Special Heroes’ beoogt de stap naar verenigingen makkelijker te maken en door middel van kruisbestuiving en het delen van kennis tussen scholen en sportverenigingen te vergroten. Want sport is bij uitstek een middel om deze kinderen verder te helpen: sport gaat om succesbeleving, zelfvertrouwen en grenzen verleggen.

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Gedragsproblemen


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.