praktijk
vo
mbo

Radicalisering van alle tijden?

Jongeren radicaliseren soms en dat kan allerlei oorzaken hebben. Vaak wordt bij maatschappelijke problemen naar het onderwijs gekeken voor een oplossing. Kan het onderwijs hier iets aan doen en wat kunnen docenten hiermee?

  • Embedcode

Ali al Jaberi heeft daarover een uitgesproken mening. Tegenwoordig wordt het begrip radicalisering vooral gebruikt in samenhang met jongeren die het gedachtengoed van IS aanhangen. Maar radicalisering is van alle tijden. In de jaren ’60 en ’70 werden jongeren extreem links, maar ook extreem rechts is een uiting van radicalisering.

Rob Hommen heeft binnen zijn school een oud-leerling meegemaakt, die is gesneuveld in Syrie. Hij vraag zich af of hij en zijn collega’s iets anders hadden kunnen doen om dit te voorkomen.

Scholen spelen een rol bij preventie

Scholen kunnen een rol spelen bij preventie door hun leerlingen te leren om kritisch te denken, een inclusieve school te zijn en wij/zij-denken tegen te gaan.

Ali al Jaberi  is docent aan de UvA en journalist. In mei en juni 2015 hield hij een aantal lezingen voor docenten over dit onderwerp, op uitnodiging van de groep Kleurrijk Onderwijs van de AOb.

De NVS-NVL is de onderwijsvereniging in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor decanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren. Zij geven het magazine “Bij de les” uit. In nummer 9 een artikel over radicalisering in de klas met tips die niet alleen voor mentoren maar voor alle docenten interessant zijn.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Mens & maatschappij


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.