Leraar24 logo
DATATEAM-methode
praktijk
vo

DATATEAM-methode

Opbrengstgericht werken wordt steeds belangrijker in het voortgezet onderwijs. De informatie die op scholen aanwezig is, zou niet alleen gebruikt kunnen worden voor externe verantwoording, maar ook voor verbetering van het onderwijs. De ervaring heeft geleerd dat er nog (te) weinig gebruikt wordt gemaakt van alle informatie die op scholen beschikbaar is. Het project ‘Datateams’ van de Universiteit Twente wil scholen ondersteunen om opbrengstgericht werken in de praktijk toe te passen.

  • Embedcode
De DATATEAM® methode Binnen het project wordt gebruik gemaakt van de DATATEAM® methode. Via deze methode werken teams van docenten en schoolleiding aan het oplossen van concrete vraagstukken, met behulp van beschikbare data op school. Problemen waar teams via de DATATEAM® methode aan werken, zijn tegenvallende prestaties voor een bepaald vak, doorstroom 3-4 havo en dalende examenresultaten. Essentieel hierbij is dat het probleem dat het team kiest belangrijk is voor de school. Acht stappenplan Teams die volgens de DATATEAM® methode werken maken gebruik van een acht stappenplan. Met behulp van het stappenplan formuleert het team een heldere definitie van het probleem, stelt een hypothese op (wat zijn mogelijke oorzaken van het probleem?), verzamelt en analyseert data om hypotheses te kunnen accepteren dan wel verwerpen, formuleert maatregelen op basis van data en evalueert de effecten van deze maatregelen.
Onderwerpen

Innovatie

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen