21st century skills: OGO in PO

lerarenredactie | bijgewerkt op 13 januari 2012

De wereld verandert van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Dit vraagt bepaalde competenties van burgers om succesvol mee te kunnen doen in deze samenleving. Het onderwijs moet hierop inspelen en leerlingen van nu voorbereiden op een toekomst voor later. Hoe geven scholen vorm aan deze uitdaging?

Op basisschool De Mariaschool in Boven-Leeuwen wordt via ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) aandacht besteed aan 21st century skills.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.