Leraar24 logo
Praktijkvoorbeeld professionele ruimte: digitalisering
praktijk
po
vo
mbo
so

Praktijkvoorbeeld professionele ruimte: digitalisering

Leraar24 portretteert leraren om te laten zien op welke wijze je invulling kunt geven aan de professionele ruimte. Onder professionele ruimte verstaan we de ruimte die leraren krijgen om als professional hun vak uit te voeren. Professionele ruimte is de ruimte om je expertise in te zetten voor onderwijskwaliteit. Hierin gaat het om beslissen over onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en professionele ontwikkeling.

  • Embedcode

Deze video is een portret van Femke Gerritsen, een lerares die haar professionele ruimte ruimschoots benut. Ze is binnen de school en de regio kartrekker van de ipadklassen. Ze zet daarbij niet de ipad centraal, maar zet de ipad als hulpmiddel in voor betekenisvol leren.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen