Op zoek naar cijfers met getalkaartjes

lerarenredactie | bijgewerkt op 29 juni 2011

Kleuters zijn van nature geïnteresseerd in getallen. Getallen zijn voor hen nog iets ongrijpbaars, maar ze merken wel dat deze belangrijk zijn in de wereld. De nieuwsgierigheid die kinderen in groep 1 en 2 hebben naar cijfers, komt goed van pas bij voorbereidende rekenopdrachten en spelletjes. In dit filmpje is te zien hoe jonge leerlingen op zoek gaan naar cijfers in hun omgeving, die corresponderen met het cijfer op het getalkaartje dat ze van de juf hebben gekregen. Op een onderzoekende wijze leren de kinderen cijfers herkennen. De vondsten worden met elkaar gedeeld en besproken.

Getalkaartjes

De getalkaartjes zijn geproduceerd door Parwo (Passend Reken- en Wiskunde onderwijs). Parwo ontwikkelde deze ‘getalkaartjes tot 20’ om de reguliere rekenlessen te verrijken. Dankzij de kaartjes kan de leraar dynamische oefeningen aanbieden  die hem weinig voorbereiding kost of nakijkwerk oplevert. De leerling wordt actief betrokken bij de les, is gemotiveerd en wordt uitgedaagd om zich wiskundig te ontwikkelen.

Bekijk ook andere video’s van lessen waarbij getalkaartjes worden gebruikt: het sommendictee met getalkaartjesstructuur aanbrengen in de telrij en rekenbingo.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.