praktijk
vo

Provocatief coachen van een leraar

  • Embedcode

De provocatieve coach, die graag de rol van hofnar op zich neemt, geeft tijdens een coachingsgesprek geen pasklare oplosingen. De coach probeert een leraar juist in verwarring te brengen, chaos te creëeren, en te prikkelen.

Casus In deze casus zien we hoe een provocatief gesprek in zijn werk kan gaan. Een onmachtige leraar die moeite heeft de klas komt bij de coach met de vraag hoe het verder moet.

Deze vrouw ontkent alle eigen kracht en stelt zich zeer afhankelijk op. Ze zit vol verkeerde beelden over leerlingen en verwacht dat de coach haar allerlei kant en klare oplossingen aanbiedt.

De coach komt natuurlijk niet met passende antwoorden en provoceert de leraar door haar in verwarring te brengen. Het gesprek richt zich op het zoeken van de oplossing door de leraar zelf.

Onderwerpen

Leren van elkaar


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.