Een soepele overgang van plusklas naar reguliere klas
praktijk
po

Een soepele overgang van plusklas naar reguliere klas

In elke klas is gemiddeld 15 procent van de leerlingen hoog- of meerbegaafd. In een klas van 30 kinderen betekent dat 5 of meer kinderen in aanmerking komen voor deelname aan een plusklas. Daar worden ze uitgedaagd om kritisch te zijn en creatief te denken. Maar een hoogbegaafde leerling zit vaak maar één dag in de week in een plusklas. Hoe zorg je voor een soepele overgang tussen de plusklas en de reguliere klas?

  • Embedcode

Waar in een reguliere klas de nadruk bij het leren vaak ligt op begrijpen, onthouden en toepassen van kennis worden leerlingen in een plusklas uitgedaagd te evalueren, te analyseren en te creëren. Een plusklas is dus minder gericht op het resultaat van een opdracht, maar meer op de aanpak. Het stimuleert kinderen analytisch, kritisch en creatief te denken en geeft ze inzicht in hun eigen leerproces. Een leraar van een plusklas heeft vooral een coachende rol bij dit onderzoekend en ontwerpend leren.

Gescheiden werelden

Hoogbegaafde leerlingen bloeien vaak op in een plusklas. Ze krijgen vrijheid, mogen lastige vragen stellen en hard werken. Maar ze zitten niet iedere dag in de plusklas. Hun leraar in de reguliere klas probeert wel rekening te houden met hoogbegaafde leerlingen, maar dat beperkt zich vaak tot verrijkingsopdrachten en veel zelfstandig werk. Het zorgt ervoor dat voor hoogbegaafde leerlingen de plusklas en de reguliere klas twee gescheiden werelden zijn. Hoe het ook anders kan zie je in onderstaande video:

  • Embedcode

Uitdagend onderwijs integreren in het reguliere onderwijs

Ook leraren ervaren de plusklas en de reguliere klas als twee gescheiden werelden. De leraar van de reguliere klas geeft aan vaak niet goed te weten wat er zich afspeelt in de plusklas. Plusklasleraren hebben vaak het gevoel wel te informeren, maar voelen zich niet altijd gehoord. Hoewel een pasklare oplossing voor een soepele overgang tussen plusklas en reguliere klas niet bestaat, helpen onderstaande tips om het verschil minder groot te maken. 

Kijk mee in de plusklas

Laat reguliere leraren meekijken in de plusklas. Hoogbegaafde leerlingen gedragen zich in de plusklas soms heel anders dan in de reguliere klas. Het kan voor een leraar een eye opener zijn om te zien hoe een leerling opbloeit in de plusklas.

Laat plusklaskinderen hun werk presenteren

Zitten jouw leerlingen in een bovenschoolse plusklas? Laat ze dan elkaars scholen bezoeken en vertellen over hun onderzoeken en ontwerpen.

Gespecialiseerde leraar of IB’er

Laat een leraar of intern begeleider zich specialiseren in hoogbegaafdheid en als begeleider optreden. Ook kan deze leraar dan zorgen voor betere kennisdeling met de rest van het team.

Portfolio’s voor plusklaskinderen

Laat plusklaskinderen portfolio’s maken van hun eigen plusklaswerk. Zo krijgt een leraar van de reguliere klas meer inzicht in wat een leerling in de plusklas doet. Leerlingen kunnen in de reguliere klas verder met hun plusklaswerk en leerlingen uit de reguliere klas kunnen zo zelfs meewerken aan de plusklasopdrachten. 

Door te zorgen voor meer kruisbestuiving tussen de plusklas en de reguliere klas wordt uitdagend onderwijs geïntegreerd in het reguliere onderwijs en daar profiteren alle leerlingen van.

Taxonomie van Bloom

In de video wordt gesproken over hogere en lagere orde denkvaardigheden en de taxonomie van Bloom. De taxonomie van Bloom wordt vaak verkeerd uitgelegd en het gebruik van de termen hogere en lagere orde denkvaardigheden is inmiddels omstreden. Wil je meer weten over hoe je de Taxonomie van Bloom wel kunt gebruiken? Lees dan het artikel De Taxonomie van Bloom: inhoudelijk goed, maar vaak fout gebruikt op vernieuwenderwijs.nl.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.