SlimFit: ervaringen uit de praktijk

lerarenredactie | bijgewerkt op 17 december 2014

Directeuren en leerkrachten van de 56 deelnemende SlimFit-scholen delen kennis en ervaring met elkaar in Den Hommel over hun ervaringen in dit project én om kennis te produceren. ’s Ochtends stond het jonge kind in de SlimFit-organisatie centraal en ’s middags gingen de scholen in hun clusters aan de slag en spraken de besturen van de SlimFit-scholen met onder andere vertegenwoordigers van de PO-Raad, het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Kennisnet over de mogelijkheden van SlimFit in relatie tot vraagstukken als leerlingenkrimp, passend onderwijs, arbeidstoedeling, kwaliteitsontwikkeling en modernisering van de arbeidsorganisatie.

SlimFit behoort tot de experimenten in het kader van innovatieimpulsonderwijs.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.