praktijk
po

Metaforen als hulpmiddel bij techniek

  • Embedcode

Kinderen kunnen uitstekend omgaan met laptop, navigatieapparatuur en mobiele telefoon. Voor hen zijn deze apparaten vanzelfsprekendheden waarbij niet of nauwelijks aan de orde is hoe ze werken. Het is van belang dat deze ICT-techniek begrijpelijk en inzichtelijk wordt gemaakt om zo de belangstelling voor (nieuwe) techniek te stimuleren.

Dit is niet eenvoudig, juist omdat – anders dan bij veel apparaten uit het mechanische tijdperk – aan deze apparaten nauwelijks nog is waar te nemen en te demonstreren hoe ze werken. Onderzoek leert dat metaforen en analogieën bij uitstek geschikt zijn om ‘onzichtbare’ techniek zichtbaar en daarmee begrijpelijk te maken.

In de video is te zien dat kinderen inderdaad niet goed weten hoe apparaten technisch werken. Ze weten van de klok, maar niet van de klepel. Er wordt uitgelegd waarom en op welke wijze metaforen krachtige hulpmiddelen kunnen zijn. Tenslotte worden twee metaforen gedemonstreerd in groep zeven. Een om uit te leggen hoe een TomTom weet waar hij is en een om uit te leggen hoe een computer omgaat met informatie die binnenkomt via het toetsenbord.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Natuur & techniekTara | 15 februari 2012

Zeer duidelijk verwoord!Ik denk dat iedere leerkracht die technische apparaten van nu wilt voorleggen aan kinderen, iets heeft aan deze didactische manier van lesgeven.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.