Spelstimulering: van manipulerend spel naar rollenspel

lerarenredactie | bijgewerkt op 09 maart 2011

Rollenspel bevordert de taal-denk-ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen die rollenspel spelen, leren perspectief nemen, ze leren om zich in te leven in een ander. Ze leren denken over het denken van een ander (theory of mind). Hoe complexer het spel, hoe complexer de taal. Enerzijds leren kinderen taal door samen te spelen en anderzijds heb je taal nodig om samen te kunnen spelen. In deze video zie je de opeenvolgende fases van manipuleren naar doen alsof naar rollenspel.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.