praktijk
vo

Hoogbegaafdheid: VWO-plusklas

  • Embedcode

De Philips van Horne Scholengemeenschap te Weert. biedt VWO-plus aan. VWO-plus probeert leerlingen uit te dagen door middel van het behandelen van verschillende thema’s buiten het normale curriculum. De intentie is om leerlingen extra verdieping aan te bieden door middel van extra leerstof, hen vaardigheden te leren en een beroep te doen op hun zelfstandigheid en creativiteit. Hiervoor worden projecten opgezet, waarbij enkele vakken kunnen worden geïntegreerd, leermomenten buiten de school kunnen worden benut en niet-leraren kunnen worden ingezet.

Deze vorm van onderwijs is bedoeld om de volgende vaardigheden te bevorderen.

  • Zelfstandigheid: de leerlingen krijgen de ruimte om zelf binnen diverse werkvormen aan opdrachten te werken. De opdrachten zijn open van aard, dus de leerling zet zijn creativiteit meer in.
  • Talenten benutten: door meer uitdaging te bieden worden de talenten en kwaliteiten van de vwo-leerling beter benut. Ook bieden de projecten door hun inhouden, die buiten het reguliere curriculum vallen, meer verdieping en verbreding van kennis.
  • Samenwerken: de leerlingen krijgen regelmatig in groepen opdrachten om aan te werken. Ze bepalen zelf de samenstelling van groepen en de taakverdelingen.
  • Verantwoordelijkheid: door het toewerken naar een eindpresentatie voor medeleerlingen, ouders en leraren worden de leerlingen verantwoordelijk voor het eindresultaat. In plaats van een toets organiseren de leerlingen een happening, die uitstraalt naar medeleerlingen, leraren en ouders.
Video VWO-plus-leerlingen bezoeken een expositie en praten met de kunstenaar die de geëxposeerde schilderijen heeft gemaakt. Daarna moeten ze een schilderij uitkiezen en naschetsen, om dit later tijdens de tekenles verder uit te werken.
Thema

Didactiek

Onderwerpen

Leerproblemen


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.