Systeemdenken

lerarenredactie | bijgewerkt op 04 maart 2009

De Amerikaanse wetenschapper Peter Senge ziet systeemdenken als de vijfde en belangrijkste discipline van lerende organisaties, na persoonlijk meesterschap, mentale modellen, teamleren en een gezamenlijke visie. Bij systeemdenken gaat het om:

  • het zien van onderlinge verbanden in plaats van een lineaire opeenvolging van oorzaak en gevolg
  • het zien van processen van verandering in plaats van momentopnames

Basisschool Amby te Maastricht werkt al jaren volgens het gedachtegoed van de Lerende Organisatie en past systeemdenken toe in de praktijk.

In deze video is te zien hoe de leraren op basisschool Amby dit hebben vormgegeven en hoe leraar en bouwleider Roger Frijns dit ervaart.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.