praktijk
po

Systeemdenken

  • Embedcode

De Amerikaanse wetenschapper Peter Senge ziet systeemdenken als de vijfde en belangrijkste discipline van lerende organisaties, na persoonlijk meesterschap, mentale modellen, teamleren en een gezamenlijke visie. Bij systeemdenken gaat het om:

  • het zien van onderlinge verbanden in plaats van een lineaire opeenvolging van oorzaak en gevolg
  • het zien van processen van verandering in plaats van momentopnames

Basisschool Amby te Maastricht werkt al jaren volgens het gedachtegoed van de Lerende Organisatie en past systeemdenken toe in de praktijk.

In deze video is te zien hoe de leraren op basisschool Amby dit hebben vormgegeven en hoe leraar en bouwleider Roger Frijns dit ervaart.Esmeralda | 15 januari 2015

Beste heer Senge, Ik vind het echt geweldig hou u de complexe theorie en denkwijze weer hebt kunnen geven in een heldere lesmethodiek. Nu ik nog haha. Respect, geniaal... mooi vertaald. Met vriendelijke groet, Esmeralda

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.