Beeldende kunst op een cluster 3-school

lerarenredactie | bijgewerkt op 08 december 2011

De Zevensprong is een algemeen bijzondere school voor speciaal en voortgezet onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML) in Beverwijk. Inmiddels onderdeel van Heliomare onderwijs.

Onder begeleiding van kunstenaar Jaap Velserboer zijn de leerlingen in een speciaal atelier intensief bezig geweest met beeldende kunst onder de noemer Zoek de ruimte. Basisidee is het stimuleren tot onderzoek met telkens een ander materiaal als uitgangspunt.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.