Rekenproblemen aanpakken in de Rekengroep

lerarenredactie | bijgewerkt op 23 februari 2011

In de Rekengroep komen rekenzwakke leerlingen of leerlingen met dyscalculie van verschillende scholen twee dagen per week bij elkaar voor intensieve rekenhulp. Het doel is om de leerlingen binnen maximaal een jaar op een zo goed mogelijk niveau te krijgen zodat ze terug geplaatst kunnen worden in het regulier onderwijs.

Tijdens het traject is er een wekelijks map waarin de reguliere school wordt geïnformeerd. Ook is er om de 12 weken een voortgangsgesprek. Ook na terugplaatsing wordt er contact gehouden met de school. De leraar van de Rekengroep bezoekt de school, kijkt mee in de klas en geeft de leraar tips en adviezen.

De leerling
Voor de leerling kan de Rekengroep best een heftige ervaring zijn. Hij/zij moet stevig in de schoenen staan om ineens in een nieuwe omgeving mee te draaien en de vertrouwde omgeving te missen. Er is bewust gekozen voor twee dagen per week les. Dit biedt genoeg ruimte voor intensieve les zonder dat het contact met de eigen school wordt verbroken.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.