Structuur en voorspelbaarheid

lerarenredactie | bijgewerkt op 25 november 2014

Leerlingen met een storing in het autistisch spectrum zijn gebaat bij structuur en duidelijkheid. Om dat te bereiken, werkt de Obadja-school, een school voor cluster 4-onderwijs in Zwolle, met de methode Geef me de 5.

Geef me de 5” is gebaseerd op vijf vragen: wat, waar, wanneer, wie en hoe. Door deze vragen zo duidelijk mogelijk te beantwoorden, wordt de ruis in de communicatie tussen leerling en leraar zoveel mogelijk beperkt. Voor een succesvol gebruik van “Geef me de 5” is het van groot belang dat iedereen op school, van leraar tot conciërge, de leerlingen op dezelfde manier benadert.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.