praktijk
po
so

Structuur en voorspelbaarheid

  • Embedcode

Leerlingen met een storing in het autistisch spectrum zijn gebaat bij structuur en duidelijkheid. Om dat te bereiken, werkt de Obadja-school, een school voor cluster 4-onderwijs in Zwolle, met de methode Geef me de 5.

Geef me de 5” is gebaseerd op vijf vragen: wat, waar, wanneer, wie en hoe. Door deze vragen zo duidelijk mogelijk te beantwoorden, wordt de ruis in de communicatie tussen leerling en leraar zoveel mogelijk beperkt. Voor een succesvol gebruik van “Geef me de 5” is het van groot belang dat iedereen op school, van leraar tot conciërge, de leerlingen op dezelfde manier benadert.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Leerproblemen


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.