Leraar24 logo
Dyslexie: leerlingdossier
praktijk
po

Dyslexie: leerlingdossier

  • Embedcode

Als een leerling problemen heeft met lezen en/of spellen, kunnen er verschillende oorzaken zijn. Gedacht kan worden aan de kwaliteit van de instructie, maar ook aan oorzaken meer bij het kind gelegen zoals veel verzuim en/of concentratieproblemen. Er kan ook sprake zijn van dyslexie. Wanneer de ouders aanspraak willen maken op vergoeding van diagnostiek en behandeling dan moeten zij bij de aanmelding bij de diagnosticus/behandelaar een door de school opgesteld leerlingdossier dyslexie overhandigen. Een dossier dat aan de eisen voldoet, geeft recht op bekostigde diagnostiek. In het leerlingdossier dyslexie moeten zaken zijn opgenomen als:

  • omschrijving van het lees- en spellingsprobleem
  • volledige uitdraai van het leerlingvolgsysteem
  • signalering van de lees- en spellingproblemen (datum, toets, score)
  • omschrijving van de extra begeleiding
  • omschrijving van de resultaten van de extra begeleiding
  • weergave van drie opeenvolgende meetmomenten (criterium van achterstand moet van toepassing zijn op drie achtereenvolgende meetmomenten, voorafgaand aan de aanmelding in de gezondheidszorg)
  • aanvullende toetsgegevens die vermoeden van dyslexie ondersteunen (niet verplicht, wel aanbevolen).
  • aantonen van didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit.

In dit filmfragment spreken ouders, school en diagnosticus/behandelaar over hun ervaringen rondom het leerlingdossier dyslexie.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Leerproblemen

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen