Leraar24 logo
Dyslexie: leerlingdossier
praktijk
po

Dyslexie: leerlingdossier

  • Embedcode

Als een leerling problemen heeft met lezen en/of spellen, kunnen er verschillende oorzaken zijn. Gedacht kan worden aan de kwaliteit van de instructie, maar ook aan oorzaken meer bij het kind gelegen zoals veel verzuim en/of concentratieproblemen. Er kan ook sprake zijn van dyslexie. Wanneer de ouders aanspraak willen maken op vergoeding van diagnostiek en behandeling dan moeten zij bij de aanmelding bij de diagnosticus/behandelaar een door de school opgesteld leerlingdossier dyslexie overhandigen. Een dossier dat aan de eisen voldoet, geeft recht op bekostigde diagnostiek. In het leerlingdossier dyslexie moeten zaken zijn opgenomen als:

  • omschrijving van het lees- en spellingsprobleem
  • volledige uitdraai van het leerlingvolgsysteem
  • signalering van de lees- en spellingproblemen (datum, toets, score)
  • omschrijving van de extra begeleiding
  • omschrijving van de resultaten van de extra begeleiding
  • weergave van drie opeenvolgende meetmomenten (criterium van achterstand moet van toepassing zijn op drie achtereenvolgende meetmomenten, voorafgaand aan de aanmelding in de gezondheidszorg)
  • aanvullende toetsgegevens die vermoeden van dyslexie ondersteunen (niet verplicht, wel aanbevolen).
  • aantonen van didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit.

In dit filmfragment spreken ouders, school en diagnosticus/behandelaar over hun ervaringen rondom het leerlingdossier dyslexie.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Leerproblemen

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Stel je vraag aan Leraar24

Leraar24 helpt je graag. Laat ons weten als je een vraag hebt over onderwijs in de praktijk en onderzoek.

Leraar24 is een samenwerking tussen