Groepsplan

lerarenredactie | bijgewerkt op 20 februari 2012

Op de Annie M.G. Schmidtschool in Hilversum wordt gewerkt met handelingsgericht werken. Onderdeel daarvan is het maken van een groepsplan.

Een groepsplan bevat schriftelijke richtlijnen voor het onderwijs aan alle leerlingen in de groep. Het beschrijft de didactische en pedagogische doelen voor de komende periode (van 8 – 12 weken) en wat de leerlingen daarvoor nodig hebben. Het beoogt een praktisch document te zijn dat de leraar ondersteunt bij het omgaan met de verschillen in haar groep.

Leraar Suzanne: “Het werken met een groepsplan geeft mij de mogelijkheid om in te spelen op de verschillen in de groep. Het maken van een groepsplan maakt mij ook bewuster van wat ik doe; Wat wil ik bereiken en hoe ga ik dit bereiken, wat heb ik hier voor nodig? En later, is het gelukt?”

Het opstellen van een groepsplan lukt het beste in team- of werkbijeenkomsten met deskundige ondersteuning. In deze video zien we onder meer leraar Suzanne Brenk en unitcoördinator Judith de Lange in gesprek over het groepsplan Spelling.

Unitcoördinator Judith de Lange: “Het doel van het werken met een groepsplan is dat de leerkracht bewuster en beter omgaat met verschillen in de groep en bewuster omgaat met leerlijnen binnen een methode.”

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.