praktijk
vo

Duits: grammatica

  • Embedcode

Volgens het doeltaal-voertaalprincipe in het vreemdetalenonderwijs is de taal die geleerd wordt (doeltaal), tegelijkertijd de voertaal in de les. Dit betekent dat in de les Duits de leraar zo veel mogelijk Duits spreekt en de leerlingen ook. Grammaticale onderwerpen kunnen met gebruik van de doeltaal worden uitgelegd, blijkt uit ervaringen op verschillende scholen. Zeker in het geval van Duits, de schooltaal die het dichtst bij het Nederlands ligt. De docent kan altijd een regel zowel in de vreemde taal als in het Nederlands aanbieden, om er zeker van te zijn dat de leerlingen het kunnen volgen. Veel gebruik maken van de doeltaal betekent natuurlijk dat het tempo omlaag gaat, maar de leerwinst voor de leerlingen (in termen van ‘blootstelling’ aan de vreemde taal) is zo groot dat een wat lager tempo ruimschoots gecompenseerd wordt. In vervolglessen, om te controleren of de leerlingen het begrepen hebben, kan de docent leerlingen vragen naar het equivalent van bepaalde termen in het Nederlands.

Dit fragment is opgenomen tijdens een les Duits op het Kandinsky College (Nijmegen) in een tweede klas havo-vwo. De docente is Tanja Saksens. De leerlingen hadden op het moment van de opnames drie maanden Duitse les gehad.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Vreemde talen


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.