praktijk
po
vo

Meervoudige intelligentie in 1 minuut

  • Embedcode

Meervoudige Intelligentie (MI) biedt inzicht in de diversiteit van de talenten van leerlingen. De verschillende vormen van intelligentie zijn:

  • Verbaal-linguïstisch: gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in grammatica.
  • Logisch-Mathematisch: logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te verklaren.
  • Visueel-ruimtelijk: goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren.
  • Muzikaal-ritmisch: gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritmevast, koppeling van emotie en geluid, goed geheugen voor muziek.
  • Lichamelijk-kinesthetisch: sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen.
  • Naturalistisch-ecologisch: belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren.
  • Intrapersoonlijk: zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen.
  • Interpersoonlijk: begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat anderen te motiveren, sterk vermogen tot empathie.

Onder onderwijskundigen wordt de effectiviteit van lesgeven vanuit MI in twijfel getrokken. Cognitief psycholoog Daniel Willingham bijvoorbeeld schreef een gedegen kritiek. Het NRO heeft een inventarisatie gemaakt van onderzoeken naar het effect van het toepassen van MI. Er zijn weinig aanwijzingen gevonden dat rekening houden met de verschillende intelligenties bijdraagt aan het leren van leerlingen.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.