Gardner over Meervoudige intelligentie

lerarenredactie | bijgewerkt op 20 juni 2017

Veel scholen in Nederland werken met de principes van de meervoudige intelligenties, ontwikkeld door onderwijspsycholoog Howard Gardner. In de jaren tachtig van de vorige eeuw onderscheidde Gardner acht intelligentiegebieden, die zich niet laten vatten in een simpele intelligentietest waar één getal uitkomt.

In deze video blikt Gardner terug op de aanleiding én de uitkomsten van zijn theorie. Sommige critici vinden dat Gardner‘s theorie achterhaald is en dat het onderwijs zich vooral moet richten op cognitieve kennis. Dat bestrijdt hij. Maar als het niet alleen om kennis gaat in het onderwijs, waar gaat het volgens Gardner dan wel om?

Onder onderwijskundigen wordt de effectiviteit van Gardner‘s theorie in twijfel getrokken. Cognitief psycholoog Daniel Willingham bijvoorbeeld schreef een gedegen kritiek. Het NRO heeft een inventarisatie gemaakt van onderzoeken naar het effect van het toepassen van Gardner’s principes. Er zijn weinig aanwijzingen gevonden dat rekening houden met de verschillende intelligenties bijdraagt aan het leren van leerlingen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.