Chromebooks in een LG/LZ klas

lerarenredactie | bijgewerkt op 22 januari 2015

Drostenburg, een school voor leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige beperking of chronische ziekte, heeft bekeken of er programma’s op Chromebooks gebruikt kunnen worden voor extra oefenstof. De leerlingen maken eerst de ‘gewone’ lessen uit de boeken en doen als herhaling of verdieping oefeningen op het Chromebook. Deze oefeningen moeten grotendeels aansluiten bij het doel van de les. Ook wordt het Chromebook gebruikt om te oefenen wat nog niet beheerst wordt. De Chromebooks worden op alle vakgebieden ingezet. Het voordeel is dat ze makkelijk hanteerbaar zijn; de leerling heeft zijn eigen computertje op de tafel en kan er doelgericht mee werken.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.