Lesson Study – Lessenstudie

lerarenredactie | bijgewerkt op 23 maart 2016

Bij Lesson study (het samen leren van een les door samen een les te ontwerpen, geven en nabespreken; ook wel lessenstudie genoemd) wordt in de praktijk getoetst in hoeverre de lesinhoud en de gebruikte werkvormen het leren van de leerlingen bevordert. Deze methodiek is bij uitstek geschikt om inzichten op het gebied van de thema’s differentiatie en opbrengstgericht werken op te doen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.