Levensbeschouwing met Hemel en Aarde

lerarenredactie | bijgewerkt op 08 maart 2012

Hemel en Aarde is een methode voor godsdienst / levensbeschouwing, waarin de leefwereld van kinderen en levensbeschouwelijke bronnen op een creatieve manier met elkaar in verband worden gebracht. Hemel en Aarde wordt voornamelijk gebruikt op Rooms Katholieke basisscholen. De methode werkt vanuit onderwerpen: zes weken lang wordt wekelijks een nieuwe les gegeven over hetzelfde onderwerp, steeds vanuit een andere invalshoek. In de lessen ontwikkelen kinderen ‘spirituele vaardigheden’ als verwonderen, vertrouwen en verbinden. Actieve werkvormen spelen een belangrijke rol, zoals filosoferen met kinderen, drama-activiteiten en werken met symbolen.

In deze video volgen we een jonge leraar die werkt met deze methode en vertelt over haar persoonlijke inspiratie om met kinderen te werken aan hun levensbeschouwelijke ontwikkeling.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.