praktijk
po
vo
mbo
so

Buitenschools werken aan vaardigheden en competenties

De Fantasten is de naam van een buitenschools programma om leerlingen op een andere manier in aanraking te brengen met lesstof en om te werken aan de school als een sociale gemeenschap. Nils Visser, Onderwijs Pionier, is de initiatiefnemer van het project. Het gaat om LARP, Live Action Role Playing.

  • Embedcode

Leerlingen houden over het algemeen van fantasie. Dus LARP sluit hierbij aan. Leerlingen leven zich in een bepaald personage in en spelen situaties na. De leerlingen werken thuis en op school aan de scripts, kleding, en vaardigheden, zoals zwaardvechten en boogschieten. Maar ook andere competenties, zoals samenwerken en onderhandelen komen aan de orde.

De club trekt over het algemeen de wat stillere leerlingen aan, die tijdens het spel aansluiting vinden bij elkaar en hierdoor mondiger en zelfverzekerder worden. Naast deze persoonlijke ontwikkeling creëert het rollenspel ook sociale verbondenheid op school.

Denemarken

In Denemarken staat de eerste volledige LARP-school van de wereld. LARP is sowieso zeer populair in Denemarken. Op deze school zijn er LARP’s voor voetbal of dans, maar ook voor wiskunde, grafisch ontwerp, muziek en de maritieme wereld. Naast het normale curriculum. Het geheim van leren in een spelomgeving is dat leerlingen fouten kunnen maken zonder dat ze die op zichzelf hoeven te betrekken, het is de rol die de fout maakt. Ook niveauverschillen tussen leerlingen vallen minder op omdat in het spel iedereen een bijdrage kan leveren op zijn of haar niveau.

Onderwijs Pioniers / Lerarenontwikkelfonds

Onderwijs Pioniers is ontstaan vanuit het idee dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om met een goed idee aan de slag te gaan. De innovatieve leraren verbeteren hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel. Nils Visser van UniC, een school voor have en vwo, was een pionier van het eerste uur. In 2015 is Onderwijs Pioniers opgegaan in het LerarenOntwikkelFonds (LOF).


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.